Välkommen till      

   

Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen är en del av Blodcancerförbundet och vi har en bred verksamhet till gagn för blodsjuka inom vår region.

 Hjälp oss sprida vår webbadress: www.blodcancerforbundet.se/sodra

 

Föreningen tar tacksamt emot gåvor till vårt bankgiro: 107-4566. Allt som betalas till detta konto går oavkortat tillbaka till ändamål som främjar de blodsjuka i Södra regionen. Medlemsavgifter och bidrag som betalas till vårt plusgiro: 32 34 48-1, täcker alla kostnader för den löpande verksamheten.

 

Blodsjukas förening i Södra sjukvårdsregionen

Nyheter

Nyheter

  Kalender

  Kalender

   Nyheter från förbundet

   Nyheter från förbundet

    Förbundets kalender

    Förbundets kalender